Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49
>

Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

wektor: ekspertyzy mykologiczno - budowlane

Jakże często w codziennym życiu spotyka się budynki nowe, a jeszcze częściej stare zaatakowane przez glony, grzyby-pleśnie czy też budynki które zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz noszą ślady destrukcji w postaci złuszczonych farb, odpadających tynków, wyraźnych śladów zacieków, czy wreszcie zdegradowanych elementów drewniach. Aby dowiedzieć się dlaczego takie zjawiska mają miejsca nasza firma zaleca wykonanie ekspertyz mykologiczno - budowlanych. Opracowanie takie zawiera analizę przyczyn powstania w budynkach życia biologicznego w tym również oddziaływanie owadów na elementy drewniane budynku. Analizy te są poparte szeregiem badań takich jak pomiary wilgotności wykonywane różnymi metodami, analizą soli budowlanych występujących w przegrodach, badaniami nasiąkliwości elementów, sprawdzenie przekroju geologicznego gruntu wokół budynku jeśli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie te czynności są podstawą do opracowania zaleceń będących podstawą wykonania projektu budowlanego zawierającego zalecenia i rozwiązania techniczne mające na celu eliminację zjawisk mających niekorzystny wpływ na eksploatację oraz stan techniczny budynku.